Typologie Jader

Možnosti dispozičních změn v bytovém jádře ovlivňuje především jeho konstrukce. Před provedením stavebních úprav je nutné zjistit, které příčky jsou nosné (nelze je posunout/vyměnit) a které nenosné (lze je posunout/vyměnit). Bytová jádra se vyrábí v několika variantách a modifikacích, pro ukázku postačí čtyři základní varianty bytových jader. Tvar písmene vždy značí příčky, které je možno vyzdít z tvárnic YTONG (pórobeton).


Typ H + kk

Zmíněný typ bytového jádra je typický pro starší cihlové zástavby a určité zastoupení má i v panelových domech. Hlavní charakteristikou je zadní stěna se zavěšenou kuchyňskou linkou a možnosti úpravy prostoru díky posunutí boční příčky, která zpravidla nebývá nosnou zdí (ačkoliv je z panelu). Zadní stěnu se zavěšenou kuchyňskou linkou je nutné vyzdívat z pórobetonových tvárnic o šířce 100 mm (z důvodu zabudování odpadů a přívodu vody). Další příčky lze vystavět v šířce 75 nebo 50 mm dle charakteru instalovaného vybavení.

typH+kk

 

Typ F + kk

Konstrukce bytového jádra s označením F + kk je velmi podobná variantě H + kk. Rozdíl je v přední příčce se zárubněmi, která je z vyzděná nebo z panelu. Vzhledem k tomu, že ve většině případů nejde o nosnou příčku, lze ji modifikovat. Posunout lze rovněž pravou příčku, která obvykle sousedí s chodbou.

typF+kk

 

Typ T

Z hlediska modifikace poměrně omezující typ bytového jádra, kdy je jádro s výjimkou přední stěny kompletně zasazeno do panelu. Posunovat lze tedy pouze přední stěnu, obvykle však na úkor sousedící chodby, která se vysunutím stěny zúží. Bytové jádro typu T lze modifikovat prostřednictvím vybourání příčky mezi WC a koupelnou. Tuto stavební úpravu je však třeba důkladně zvážit.

typT

 

Typ E

Typ bytového jádra s jednou panelovou stěnou a poměrně širokými možnostmi modifikace. Zmíněný typ se nejčastěji vyskytuje ve větších panelových bytech, kde jádro sousedí s velkou předsíní. Nenosné příčky lze libovolně modifikovat, vždy však v závislosti na sousedících prostorách.

typE