DOKONČENÍ REKONSTRUKCE

Zajišťujete také úklid?

Samozřejmě, úklid společných prostor domu je prováděn denně a po kompletním dokončení rekonstrukce je proveden závěrečný úklid bytu i společných prostor. Zajistíme také kompletní odvoz odpadu a to včetně vybouraného bytového jádra na místa k tomu určená. Mimo jiné jsme vybaveni moderními tepovači Kärcher a není tedy problém vyčistit Vaši sedačku, křesla či čalounění židle.

Vydáváte revizní zprávy?

Jsme schopni zajistit všechny potřebné revizní zprávy i protokoly. Nové rozvody elektroinstalace jsou dle normy ČSN 331500, 33 2000.6.61 a nové rozvody vody i odpadů dle platných norem ČSN 73 6660, 75 6760 a ČSN EN 12056. Účastníme se pravidelných školení, ve svém oboru jsme vyučení a máme mnoho let praxe.

Jak probíhá předání díla?

Po dokončení rekonstrukce je dílo předáno klientovi k užívání. Klient provede osobní kontrolu a dílo převezme. Po dokončení a převzetí díla dodáme protokoly:

  1. předávací protokol díla
  2. zpráva o revizi elektroinstalace na bytové jádro
  3. protokol o zkoušce těsnosti kanalizačních rozvodů
  4. protokol o tlakové zkoušce vodovodních rozvodů
  5. protokol o likvidaci odpadu
  6. prohlášení zhotovitele, že pro stavbu byly použity materiály a technologie v souladu s §156 (183/06 sb.)

Jak dlouho trvá záruční servis?

Na provedené práce nabízíme prodlouženou záruku v délce 48 měsíců a na dodané výrobky se vztahuje záruka stanovená výrobci. Záruky na výrobky se pohybují až do výše 7 let, vše samozřejmě závisí na druhu daného výrobku a politice jednotlivých výrobců. Kromě záručního servisu nabízíme klientům rovněž zajištění pozáručního servisu.

Realizujete i rekonstrukce mimo Jihomoravský kraj?

Specializujeme se na rekonstrukce pouze v rámci Brna a blízkého okolí. Pro zájemce o rekonstrukci v rámci Prahy či Středočeského kraje jsme schopni doporučit firmu Rekonstrukce bytu Praha, se kterou spolupracujeme na výměně zkušeností a zdokonalování technologických postupů.

Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Kontaktujte nás!.