Etapy Rekonstrukce

Před započetím rekonstrukce jsme schopni klientům poskytnout široký sortiment katalogů v tištěné i elektronické podobě (odkaz). Tištěné katalogy klientům v případě zájmu zapůjčujeme pro dostatek času na výběr vybavení a promyšlení detailů. Pokud si nebudete vědět rady, nabízíme služby profesionálního bytového architekta, který sladí bytové jádro k naprosté dokonalosti. Pro inspiraci připravenou galerii, katalogy produktů a reference (odkazy).

Postup rekonstrukce bytového jádra:

Bourací práce

Nejdříve je nutné demontovat staré jádro a provést odvoz na místo, kde dojde k ekologické likvidaci. Vše je samozřejmě již zahrnuto v ceně rekonstrukce.

Vyzdění bytového jádra

Na místě starého jádra vyzdíme nové příčky z kvalitních pórobetonových tvárnic (YTONG). V průběhu zdění jsou osazeny také zárubně.

Instalace rozvodů

Do nově vystavených zdí zasadíme rozvody vody, odpadu a elektroinstalace. Samozřejmostí je také instalace nového elektrorozvaděče.

Štukování

Nanesení štuku na vystavěné zdi a zpevnění zdiva armovací tkaninou (perlinkou). Po kompletním uschnutí zbrousíme nerovnosti na armovací tkanině a přejdeme k natahování jemné vnitřní omítky zdiva v místech, kde nebude obklad.

Nivelace

Vyrovnání podlahy ( + její hydroizolace) nivelační hmotou v místech pokládky dlažby.

Obklad stěn

Obklady pokládáme na základě předem dohodnutého a schváleného návrhu (kladečského plánu) do požadované výšky a v požadované struktuře. Současně provádíme malířské práce a v případě nutnosti rovněž lakýrnické práce.

Pokládka dlažby

Položení dlažby na odizolovanou podlahu a po zaschnutí spárování dlažby/obkladů.

Montáž

Montáž minerálních podhledů nebo sádrokartonových stropů, montáž odnímatelné desky za WC. Usazení vany nebo sprchového koutu, usazení umyvadla a napojení na odpady. Instalace osvětlení, zásuvek a vypínačů.

Dokončovací práce

Kompletace zařizovacích předmětů, dokončovací práce, úklid.

Předání

Předání včetně předávacího protokolu a seznámení klienta s funkcemi instalovaného vybavení.

Realizaci bytového jádra jsme schopni dokončit zpravidla ve lhůtě 10 pracovních dnů. Po dokončení prací dochází k finančnímu vyrovnání a klient při předání obdrží revizní zprávu, protokol o realizaci tlakové zkoušky vodovodních rozvodů, protokol o zkoušce těsnosti kanalizačních rozvodů, protokol o likvidaci odpadu a prohlášení zhotovitele, že pro stavbu byly použity materiály a technologie v souladu s §156 (183/06 sb.). Součástí předávacího protokolu je rovněž faktura za přestavbu bytového jádra.