Postup Spolupráce

Kontaktujte nás

Pro nezávazné informování či navázání spolupráce s námi lze využít naši zákaznickou linku, kontaktní e-mail nebo vyplnit kontaktní formulář. Pokud nám zašlete Vaše telefonní číslo, obratem Vás budeme kontaktovat zpět.

Osobní schůzka

Z důvodu upřesnění všech detailů spolupráce je vhodná osobní schůzka a to ideálně přímo na místě, kde rekonstrukce bude probíhat. Po kontrole prostor naším pracovníkem lze již na osobní schůzce nastínit určitá dispoziční řešení.

Vypracování kalkulace

Cenovou nabídku vypracujeme zcela zdarma a to zpravidla do 48 hodin. Kalkulace bude podrobní dle použitého materiálu, instalovaného vybavení a náročnosti úprav.

Projektová dokumentace

Před zahájením rekonstrukce zajistíme potřebnou projektovou dokumentaci i architektonický návrh. Na žádost klienta rovněž vyřídíme všechna povolení.

Sestavení harmonogramu

Vpracujeme časový plán prací rozdělený na jednotlivé etapy. V harmonogramu bude stanoveno pevné datum dokončení a předání díla.

Podepsání smlouvy

Při podpisu smlouvy o dílo dochází k uhrazení zálohy, která se pohybuje ve výši 50% s celkové částky realizované rekonstrukce.

Provedení rekonstrukce

Rekonstrukce bude probíhat v předem dohodnutou pracovní dobu a v průběhu rekonstrukce je možno kdykoliv staveniště navštívit a provést kontrolu prováděných prací.

Předání díla

Po dokončení rekonstrukce dochází k předání díla a to včetně veškerých revizních zpráv. Poskytujeme záruku na dílo v délce trvání 48 měsíců.