Odborné průmyslové služby od Wista s.r.o.

Speciálně vyškolení pracovníci společnosti Wista s.r.o. poradí při návrhu nové technologie, při změnách nebo úpravách technologií stávajících. V testovací dílně firmy je možné účinky abrazivních materiálů odzkoušet nebo domluvit se na vzorovém tryskání na referenčních zařízeních.

Pro zákazníky jsme schopni zajistit tyto služby:

 • Studie vlivu technologie na životní prostředí (EIA)
 • Dokumentace pro veřejnoprávní projednání
 • Veřejně právní řízení za účelem vydání stavebního povolení
 • Prováděcí dokumentaci
 • Dodávku zařízení do místa určení
 • Kompletaci a montáž dodaných technologických celků
 • Zprovoznění zařízení
 • Školení obsluhujícího personálu
 • Kolaudační řízení
 • Měření hlučnosti a prašnosti technologických celků
 • Měření průtoku, tlaku a čistoty stlačeného vzduchu
 • Výchozí revize

Samozřejmostí je zajištění servisu při vyskytnutém problému na tryskacím zařízení v co nejkratším termínu. Po dohodě je možný i servisní zásah do 24 hodin od nahlášení poruchy, aby nedocházelo ke zbytečným prodlevám v technologickém toku metalizace. Zkušení servisní pracovníci jsou v neustálém spojení s odbornými konzultanty. Pro pravidelný dohled a informaci o provozu technologií jsou připraveny pravidelné kontrolní prohlídky.