PRŮBĚH REKONSTRUKCE

Dodáváte v rámci rekonstrukce rovněž materiál?

Dodání materiálu potřebného k rekonstrukci samozřejmě zajistíme a klientům jsme rovněž nápomocni při jeho výběru. Za dobu našeho fungování mám bohaté zkušenosti s různými typy materiálů, provedení, výrobců a s tím spojených kvalit. Vždy doporučujeme pouze kvalitní vybavení a v rámci smluvních prodejců jsme schopni klientům ukázat většinu nabízených výrobků k vyzkoušení. Před nákupem vybavení je vhodné provést obecný výběr vybavení z katalogů, ale rovněž navštívit specializované prodejny, kde lze výrobky vidět ve skutečnosti.

Je možné, aby si klient některé vybavení zajistil sám?

Zajištění vybavení ze strany klienta samozřejmě akceptujeme, podmínkou je pouze aby byl daný výrobek k dispozici v místě rekonstrukce v době, kdy bude dohodnuta jeho montáž. Naše firma tedy bude provádět pouze montáž a smluvní záruka se bude vztahovat rovněž pouze na montáž. Případné vady výrobku musí zákazník řešit sám. Sazba DPH navíc bude vyšší než při nákupu zboží od nás, tento krok je důležité zvážit.

Je byt po dobu rekonstrukce obyvatelný?

Byt lze během rekonstrukce obývat, bude zajištěno vše včetně tekoucí vody a fungujícího WC. Provoz na WC bude omezen pouze v den, kde bude docházet k jeho výměně a pokládce nové podlahy na toaletě.

Jak dlouho rekonstrukce trvá?

Průměrná délka rekonstrukce je 10 dnů, ale konkrétní časový horizont trvání prací je specifikován vždy před zahájením rekonstrukce. Délka rekonstrukce se vždy odvíjí od náročnosti prací, ale za každý dohodnutý termín ručíme. Pracovní doba v pracovní dny je obvykle od 8:00 do 17:00, pokud má však bytové družstvo ve stanovách jiné časové možnosti vykonávání prací, samozřejmě se jim přizpůsobíme. Smluvně stanovený termín dokončení rekonstrukce vždy dodržujeme.

Lze dodat dílčí harmonogramy činností?

Kromě smluvně stanoveného data dokončení rekonstrukce jsme schopni dodat rovněž harmonogram dílčích rekonstrukčních činností. Činnosti na sebe ve většině případů navazují v následujícím pořadí: bourací práce (včetně odvozu a likvidace stavební suti), zednické práce, vodoinstalace, elektroinstalace, položení obkladů/dlažeb, vybavení příslušným zařízením/koupelnovými doplňky, závěrečný úklid, revize, předání díla.