ZAHÁJENÍ REKONSTRUKCE

Jaké jsou platební podmínky při objednání rekonstrukce?

Před zahájením rekonstrukce nejsou vyžadovány žádné zálohové platby. Fakturace je prováděna až po dokončení jednotlivých etap rekonstrukce. Harmonogram jednotlivých činností je klientovi vždy poskytnut.

Co je nutné udělat před zahájením rekonstrukce?

Základem je připravení všech náležitostí (ohlášení – pokud je nutné, výběr vybavení, materiálů atd.). Před zahájením rekonstrukce je nutné informovat Společenství vlastníků/Bytové družstvo a vzhledem k nežádoucím vlivům (prašnost, hluk) je pomocí vývěsky o probíhající rekonstrukci vhodné informovat také obyvatele domu. Všechny práce provádíme tak, abychom co nejméně omezovali ostatní obyvatele domu.

Jaké povolení je k rekonstrukci nutné vyřídit?

V případě že v průběhu rekonstrukce nejsou narušovány nosné konstrukce, postačí ohlášení bytovému družstvu nebo sdružení nájemníků. Pokud k zásahu do nosných konstrukcí dojde, je nutné stavební povolení, případně i vyjádření statika. Obojí jsme pro Vás schopni zařídit. Dle situace jsme rovněž schopni zařídit projektovou dokumentaci, kterou je možno použít pro stavební řízení.

– kdy žádat o stavební povolení dle zákona:

V případech kdy nedochází při realizaci potřebných prací ke změně a způsobu užívání bytu, tak tyto práce nepodléhají stavebnímu povolení ani ohlášení dle Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jelikož se jedná o stavby udržovací, bez zásahu do nosných konstrukcí (tj. nedochází k ubourání nebo rozsáhlému narušení nosné konstrukce), nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost dle § 103 odst. 1 písm. h). Pokud je nutné stavební povolení vyřídit, jsme schopni toto zajistit.